วิดีโอกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ครั้งที่ 12 จากน้องๆ ตัวแทนจังหวัดสุรินทร์

ผลการประกวดและข่าวสารจากกองประกวด