สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศร่างวิจารณ์รายการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 15-10-2564 125 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศร่างวิจารณ์รายการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  15 ตค 64 ถึง 20 ตค 64