โครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 15-10-2564 148 ดาวน์โหลดเอกสาร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง,สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

       ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข" ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งใบสมัครและเอกสารเชิงแนวคิด (Concept paper)โดยทำหนังสือผ่านหัวหน้าหน่วยงานส่งตรงที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้