สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว.(รั้วตาข่ายถัก)..รพ.สต.โพนโก.อำเภอ.สนม..จำนวน.1.แห่ง.... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 05-10-2564 135 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว.(รั้วตาข่ายถัก)..รพ.สต.โพนโก.อำเภอ.สนม..จำนวน.1.แห่ง.... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง