สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างางปรับปรุงซ่อมแซมรั้วรอบอาคารทำการ.รพ.สต.บ้านโสมน.อำเภอ.ท่าตูม..จำนวน..67.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 05-10-2564 159 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างางปรับปรุงซ่อมแซมรั้วรอบอาคารทำการ.รพ.สต.บ้านโสมน.อำเภอ.ท่าตูม..จำนวน..67.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง