สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อเวชภัณฑ์ ชุด Surgical Gown (เสื้อกาวน์พิเศษ เอส50) จำนวน 1,416 ตัว เพื่อป้องกัน รักษา โควิดในพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 22-09-2564 155

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อเวชภัณฑ์ ชุด Surgical Gown (เสื้อกาวน์พิเศษ เอส50) จำนวน 1,416 ตัว เพื่อป้องกัน รักษา โควิดในพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง