สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อเวชภัณฑ์ ชุด Surgical Gown (เสื้อกาวน์พิเศษ เอส50) จำนวน 966 ตัว เพื่อป้องกัน รักษา โควิดในพื้นที่ชายแดน จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 22-09-2564 159

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์   จัดซื้อเวชภัณฑ์ ชุด Surgical Gown (เสื้อกาวน์พิเศษ เอส50) จำนวน 966 ตัว เพื่อป้องกัน รักษา โควิดในพื้นที่ชายแดน จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง