สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้ออุปกรณ์ต่อพวงกับคอมพิวเตอร์ ดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 20-09-2564 211

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้ออุปกรณ์ต่อพวงกับคอมพิวเตอร์กล้อง และเครื่องอ่านลายนิ้วมือ เพื่อดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง