ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง เป็น Modifier AIIR จำนวน 4 แห่ง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 20-09-2564 119 ดาวน์โหลดเอกสาร