การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมวิชาการประจำปี2564

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 14-09-2564 153 ดาวน์โหลดเอกสาร

ด้วย สมาคมศิษย์เก่า วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ วพ.สรรพสิทธิประสงค์ กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมวิชาการประจำปี 2564 ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Online  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้