ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 13-09-2564 237 ดาวน์โหลดเอกสาร

ด้วย โรงพยาบาลกระบี่ ร่วมกับสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้