ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน"มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร"ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 13-09-2564 99 ดาวน์โหลดเอกสาร

ด้วย โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร" ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ผู้สนใจดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้