สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ (สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ ชนิดมีห้องน้ำ) โรงพยาบาลรัตนบุรี ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 13-09-2564 116 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ (สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ ชนิดมีห้องน้ำ) โรงพยาบาลรัตนบุรี ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง