สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ซื้อจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ชุด PPE จำนวน 4,003 ชุด สำหรับ รพ.ชุมชน จำนวน 17 แห่ง ในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 08-09-2564 282

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ซื้อจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ชุด PPE จำนวน 4,003 ชุด สำหรับ รพ.ชุมชน จำนวน 17 แห่ง ในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง