ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 'New Normal Healthcare in Covid -19 Sutiation Forum 2021"โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 01-09-2564 188