สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาปรับปรุงรั้ว(รั้วตาข่ายถัก) รพ.สต.บ้านสกล ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 77 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 27-08-2564 346 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาปรับปรุงรั้ว(รั้วตาข่ายถัก) รพ.สต.บ้านสกล  ตำบลตะเคียน  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 77 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง