สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 151 เครื่อง เพื่อใช้กับโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 06-08-2564 210 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 151 เครื่อง เพื่อใช้กับโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง