สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน 10 คัน สำหรับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 04-07-2564 231

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน 10 คัน สำหรับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง