สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างงานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับ ห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลโนนนารายณ์ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 04-07-2564 306 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จ้างงานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับ  ห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลโนนนารายณ์  ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์   จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง