สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า รพ.ชุมชน จังหวัดสุรินทร์ 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 20-04-2564 240 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า รพ.ชุมชน จังหวัดสุรินทร์ 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)