สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ สำหรับ รพ.ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 16-04-2564 224

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ สำหรับ รพ.ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง