สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน สำหรับ โรงพยาบาลสนม จังหวัดสุรินทร์ จำวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 02-04-2564 263

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน สำหรับ โรงพยาบาลสนม จังหวัดสุรินทร์ จำวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง