สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร รพ.ชุมชน และ รพ.สต.จังหวัดสุรินทร์ 185 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 30-03-2564 254 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร รพ.ชุมชน และ รพ.สต.จังหวัดสุรินทร์ 185 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)