โรงพยาบาลสนมประกาศร่าง รับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ สำหรับโรงพยาบาลสนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 25-03-2564 270 ดาวน์โหลดเอกสาร

โรงพยาบาลสนมประกาศร่าง รับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ สำหรับโรงพยาบาลสนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)