สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาจ้างปรับปรุงรั้ว.(รั้วตาข่ายถัก).รอบอาคารทำการ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคน..จำนวน.1.หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 23-03-2564 209 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาจ้างปรับปรุงรั้ว.(รั้วตาข่ายถัก).รอบอาคารทำการ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคน..จำนวน.1.หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง