สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงรั้ว(คอนกรีตบล็อก)และรั้ว(ตาข่ายถัก)รอบอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรำดม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 15-03-2564 204 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงรั้ว(คอนกรีตบล็อก)และรั้ว(ตาข่ายถัก)รอบอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรำดม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง