โรงพยาบาลสนม ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบอุตสสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ สำหรับโรงพยาบาลสนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 24-02-2564 328 ดาวน์โหลดเอกสาร

โรงพยาบาลสนม ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบอุตสสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ สำหรับโรงพยาบาลสนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)