สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญชวนประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ โรงพยาบาลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 23-02-2564 281 ดาวน์โหลดเอกสาร