สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.ชุมพลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 18-02-2564 251

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.ชุมพลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง