สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลโนนนารายณ์ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 11-02-2564 188 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลโนนนารายณ์ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)