ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่้ใช้สอยประมาณ ๕,๖๐๐ ตร.ม. โรงพยาบาลท่าตูม ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 09-02-2564 402 ดาวน์โหลดเอกสาร