ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพิ่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 05-02-2564 914 ดาวน์โหลดเอกสาร