ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๔ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e: bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 03-02-2564 220 ดาวน์โหลดเอกสาร