ประชาสัมพันธ์การส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 13-01-2564 344

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดทำวารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.korathealth.com.com/journalkorat/