ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล 04-01-2564 389

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำ " รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2562 " และ " ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2563 "  เพื่อเผยแพร่ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ได้จาก www.nrct.go.th