สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว.เป็นอาคาร คสล 1 ชั้น .โรงพยาบาลศรีณรงค์. .จำนวน.1.หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 29-12-2563 363 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว.เป็นอาคาร คสล 1 ชั้น .โรงพยาบาลศรีณรงค์. .จำนวน.1.หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)