ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง Cyber สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 28-12-2563 389 ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง Cyber สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รานละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้