สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว คสล 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตร.ม. .โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ .จำนวน.1.หลัง.. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 25-12-2563 304 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว คสล 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตร.ม. .โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ .จำนวน.1.หลัง.. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)