สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาประกอบพร้อมติดตั้งตู้ Kiosk จำนวน 14 เครื่อง สำหรับ โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 14 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 08-12-2563 288

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาประกอบพร้อมติดตั้งตู้ Kiosk จำนวน 14 เครื่อง สำหรับ โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 14 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง