สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบคิว จำนวน 2 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลชุมชน 14 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 07-12-2563 325

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบคิว จำนวน 2 รายการ สำหรับ โรงพยาบาลชุมชน 14 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง