สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ3-4(บ้านแฝด)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 24-11-2563 481 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ3-4(บ้านแฝด)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง