ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและภาพภ่ายการดำเนินงานด้านระบาดวิทยา ครั้งที่ 24

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 16-11-2563 281 ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและภาพภ่ายการดำเนินงานด้านระบาดวิทยา ครั้งที่ 24  ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็ปไซต์ https://odpc10.ddc.moph.go.th/seminar64 ตั้งแต่ 22 ต.ต. - 15 พ.ย. 63  ดังรายละเอียดที่แนบ