ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกแบบดิจิตอล จำนวน 153 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 10-11-2563 267 ดาวน์โหลดเอกสาร