สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกและออกซิเจน จำนวน1 ชุด รพ.โนนนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 19-10-2563 310

จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกและออกซิเจน จำนวน1 ชุด รพ.โนนนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง