สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างงานซ่อมแซม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​​​​​​

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 18-09-2563 287 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างงานซ่อมแซม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง