สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์งจ้างเหมาซ่อมแซมรั้ว...โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเขียว.... ตำบลน้ำเขียว..อ.รัตนบุรี...จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 31-08-2563 369 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์งจ้างเหมาซ่อมแซมรั้ว...โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเขียว.... ตำบลน้ำเขียว..อ.รัตนบุรี...จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง