สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้ว...โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง.... ตำบลดอนแรด..อ.รัตนบุรี...จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 31-08-2563 336 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรั้ว...โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง.... ตำบลดอนแรด..อ.รัตนบุรี...จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง