สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา.และฝ้าเพดาน.ไฟฟ้า.ทาสี....โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกุลา....ตำบลทุ่งกุลา..อ.ท่าตูม...จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 31-08-2563 281 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา.และฝ้าเพดาน.ไฟฟ้า.ทาสี....โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกุลา....ตำบลทุ่งกุลา..อ.ท่าตูม...จำนวน.1.แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง