สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวชนิดพกพาพร้อมแสดงประสิทธิภาพการนวดหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.โนนนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 24-08-2563 262

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวชนิดพกพาพร้อมแสดงประสิทธิภาพการนวดหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.โนนนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง