สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซม ฝ้าเพดานอาคารทำการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน อำเภอศีขรภูมิ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 24-08-2563 292 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาซ่อมแซม ฝ้าเพดานอาคารทำการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน อำเภอศีขรภูมิ  จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง